Evenementenbeleid gemeenten

Evenementenbeleid gemeenten

Gemeenten hebben met de nieuwe landelijke regelgeving aangaande Single Use Plastic (SUP) een kans om hun evenementenbeleid zodanig in te richten dat er veel minder afval ontstaat op evenementen. Enerzijds door helder beleid te formuleren en dit ook in het evenementenbeleid van de gemeente door te vertalen, maar anderzijds om een (leidende) rol te nemen in het invoeren van een bekersysteem. De leidende rol zit dan niet zozeer in het trekken van de kar, maar met name om een standpunt in te nemen, partijen bij elkaar te brengen, coördinatie en een stuk financiële ondersteuning.

Door het inzetten van een bekercoach en een projectcoördinator kun je als gemeente heel veel vragen en werk afvangen, en als het mensen zijn uit het lokale netwerk of uit de lokale Horeca creëert dit ook nog eens automatisch draagvlak. Greenhives adviseert gemeentes hoe dit aan te pakken en een plan op te zetten om aan die SUP regelgeving te voldoen en om evenementen in het algemeen te verduurzamen.

Wat kan Greenhives voor jouw gemeente betekenen?

Tegenwoordig gelden voor alle gemeentes in Nederland steeds strengere regels bij het organiseren van een evenement. Het wordt steeds belangrijker om een goed en passend duurzaamheidsbeleid te hebben voor het organiseren en uitvoeren van zowel kleine als grotere (publieks)evenementen. Greenhives is gespecialiseerd in het meedenken en schrijven van duurzaamheidsadviezen. Wij zijn op de hoogte van de actuele regelgeving en voorwaarden voor het organiseren van een duurzaam evenement. Graag horen we of we ook uw gemeente kunnen helpen.